دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم محبوبه محمودزاده دانشجوي كارشناسي ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي


دفاع از رساله خانم محبوبه محمودزاده دانشجوي كارشناسي ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي تحت عنوان: «تاثير سرمايه اجتماعي بر وضعيت حضور كارآفرينان شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان در فعاليت‌هاي اقتصادي» به راهنمايي خانم دكتر رزيتا مؤيدفر روز دوشنبه مورخ 94/8/25 ساعت 4 بعدازظهر در محل اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد 

تاریخ:
1394/08/23
تعداد بازدید:
178
منبع:
Powered by DorsaPortal