دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم سعيده احمدي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي


دفاع از رساله خانم سعيده احمدي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي تحت عنوان: «تحليل رابطه تعاملي بين فساد مالي و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي» به راهنمايي خانم دكتر بتول رفعت روز يكشنبه مورخ 94/8/24 ساعت 11/30 نيمروز در محل اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد 

تاریخ:
1394/08/23
تعداد بازدید:
171
منبع:
Powered by DorsaPortal