.

برنامه نقد راي وحدت رويه

.

 
: انجمن علمي گروه حقوق با همكاري معاونت فرهنگي دانشكده علوم اداري واقتصاد برگزار مي كند
 "برنامه " نقد راي وحدت رويه 
زمان : سه شنبه 26/8/94 ساعت 12 الي 14 تالار شهيد صدر دانشكده علوم اداري واقتصاد
تاریخ:
1394/08/18
تعداد بازدید:
131
منبع:
Powered by DorsaPortal