دفاع آقاي مهدي نظري به شماره دانشجويي 900358410
دفاع آقاي مهدي نظري
دفاع آقاي مهدي نظري به شماره دانشجويي 900358410 به عنوان " ارتباط ارزش گذاري بيش از اندازه شركت و مديريت سود بر حق الزحمه حسابرسي شركت ها "

دفاع آقاي مهدي نظري به شماره دانشجويي 900358410 به عنوان " ارتباط ارزش گذاري بيش از اندازه شركت و مديريت سود بر حق الزحمه حسابرسي شركت ها " در تاريخ 25/8/94 در ساعت 10 صبح

تاریخ:
1394/08/16
تعداد بازدید:
144
منبع:
Powered by DorsaPortal