دفاعيه گروه اقتصاد

برگزاري جلسه دفاعيه خانم مريم گودرزي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي.

برگزاري جلسه دفاعيه خانم مريم گودرزي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي تحت عنوان : " تدوين مدل عرضه بهينه سوخت زيستي در ايران با رويكرد رياضي " به راهنمائي آقايان دكتر عليمراد شريفي و دكتر غلامحسين كياني در روز چهارشنبه مورخ 29/7/1394 ساعت 3:30 بعدازظهر در سالن كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد ( ساختمان جديد).

تاریخ:
1394/07/28
تعداد بازدید:
121
منبع:
Powered by DorsaPortal