دفاعيه گروه اقتصاد

برگزاري جلسه دفاعيه خانم زهرا تجري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي.

برگزاري جلسه دفاعيه خانم زهرا تجري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي تحت عنوان : " ارزيابي اثر ورود هزينه هاي آلودگي بر رقابت پذيري شركت فولاد مباركه " به راهنمائي آقاي دكتر احمد گوگردچيان در روز دوشنبه مورخ 27/7/1394 ساعت 10 صبح در سالن كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد ( ساختمان جديد).

تاریخ:
1394/07/26
تعداد بازدید:
125
منبع:
Powered by DorsaPortal