دفاعيه گروه اقتصاد

برگزاري جلسه دفاعيه خانم فائزه هاشمي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته اقتصاد اسلامي.

برگزاري جلسه دفاعيه خانم فائزه هاشمي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد اقتصاد اسلامي تحت عنوان :  " تخصيص بهينه منابع مالي موقوفات متصرفي با استفاده از برنامه ريزي آرماني " به راهنمائي آقاي دكتر مهدي طغياني دولت آبادي در روز دوشنبه مورخ 27/7/1394 ساعت 12 ظهر در كلاس 13-711 دانشكده علوم اداري و اقتصاد ( مجموعه كلاسها ).

تاریخ:
1394/07/21
تعداد بازدید:
71
منبع:
Powered by DorsaPortal