دفاع پايان نامه ابراهيم صدرالدين به شماره دانشجويي 921911104005
دفاع پايان نامه ابراهيم صدرالدين
دفاع پايان نامه ابراهيم صدرالدين به شماره دانشجويي 921911104005 "توضيح ريسك ورشكستگي با استفاده از مدل دو بتا بر مبناي ريسك نرخ تنزيل و ريسك جريان نقدي"

دفاع پايان نامه ابراهيم صدرالدين به شماره دانشجويي 921911104005 "توضيح ريسك ورشكستگي با استفاده از مدل دو بتا بر مبناي ريسك نرخ تنزيل و ريسك جريان نقدي" در تاريخ 27/7/94 در ساعت 30/11-10

تاریخ:
1394/07/21
تعداد بازدید:
81
منبع:
Powered by DorsaPortal