دفاع پايان نامه مريم محمديان به شماره دانشجوئي 923466214006

دفاع پايان نامه مريم محمديان

دفاع پايان نامه مريم محمديان به شماره دانشجوئي 923466214006 با عنوان : " منطقه توان سود حسابداري در پيش بيني رشد توليد ناخالص داخلي"

دفاع پايان نامه مريم محمديان  به شماره دانشجوئي 923466214006 با عنوان : " منطقه توان سود حسابداري در پيش بيني رشد توليد ناخالص داخلي" در تاريخ 29/7/94 در ساعت 10 صبح

تاریخ:
1394/07/21
تعداد بازدید:
124
منبع:
Powered by DorsaPortal