كارگاه پروپزال نويسي گروه حسابداري

كارگاه پروپزال نويسي گروه حسابداري

كارگاه پروپزال نويسي گروه حسابداري 11/8/94 ساعت 9الي12- مكان متعاقباً اعلام مي گردد.

كارگاه پروپزال نويسي گروه حسابداري  11/8/94 ساعت 9الي 12- مكان متعاقباً اعلام مي گردد.
حضور دانشجويان ورودي 93 الزامي مي باشد بدون گواهي شركت در كارگاه ، پروپزال دانشجويان 93 در دانشكده بررسي نخواهد شد .
تاریخ:
1394/07/19
تعداد بازدید:
103
منبع:
Powered by DorsaPortal