دفاع پايان نامه نفسيه تقي زاده به شماره دانشجويي 923466214004

دفاع پايان نامه نفسيه تقي زاده

دفاع پايان نامه نفسيه تقي زاده به شماره دانشجويي 923466214004 : با عنوان " تأثير شفافيت سود بر بازده مازاد سهام و هزينه سهام عادي با در نظر گرفتن روند حركت قيمت سهام"

دفاع پايان نامه نفسيه تقي زاده  به شماره دانشجويي 923466214004 : با عنوان " تأثير شفافيت سود بر بازده مازاد سهام و هزينه سهام عادي با در نظر گرفتن روند حركت قيمت سهام" در تاريخ 29/7/94 در ساعت 30/11

تاریخ:
1394/07/19
تعداد بازدید:
86
منبع:
Powered by DorsaPortal