دفاعيه گروه اقتصاد

برگزاري جلسه دفاعيه خانم سپيده سعيدمهدوي دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي.

برگزاري جلسه دفاعيه خانم سپيده سعيدمهدوي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي تحت عنوان : " ارزيابي اقتصادي خدمات زيست محيطي پارك ناژوان اصفهان با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط " به راهنمائي خانم دكتر رزيتا مويدفر و آقاي دكتر عبدالحميد معرفي محمدي در روز سه شنبه مورخ 28/7/1394 ساعت 8 صبح در كلاس 31-710 دانشكده علوم اداري و اقتصاد ( طبقه اول ).

تاریخ:
1394/07/19
تعداد بازدید:
122
منبع:
Powered by DorsaPortal