دفاعيه آقاي علي صالحي دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت كارافريني

دفاعيه گروه مديريت

دفاعيه آقاي علي صالحي دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت كارافريني در روز سه شنيه مورخ 28/7/94 - ساعت 30/12 ظهر- اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.

تاریخ:
1394/07/18
تعداد بازدید:
70
منبع:
Powered by DorsaPortal