دفاعيه آقاي علي صالحي دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت كارافريني
دفاعيه گروه مديريت
دفاعيه آقاي علي صالحي دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت كارافريني در روز سه شنيه مورخ 28/7/94 - ساعت 30/12 ظهر- اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.
تاریخ:
1394/07/18
تعداد بازدید:
41
منبع:
Powered by DorsaPortal