دفاعيه خانم مهتاب السادات ميرصفائي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت كارافريني
دفاعيه گروه مديريت
دفاعيه خانم مهتاب السادات ميرصفائي دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت كارافريني در روز دوشنيه مورخ 27/7/94 - ساعت 1بعذاز ظهر- اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.
تاریخ:
1394/07/18
تعداد بازدید:
34
منبع:
Powered by DorsaPortal