دفاعيه خانم مهتاب السادات ميرصفائي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت كارافريني

دفاعيه گروه مديريت

دفاعيه خانم مهتاب السادات ميرصفائي دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت كارافريني در روز دوشنيه مورخ 27/7/94 - ساعت 1بعذاز ظهر- اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.

تاریخ:
1394/07/18
تعداد بازدید:
61
منبع:
Powered by DorsaPortal