بررسي ابعاد حقوقي فاجعه منا

بررسي ابعاد حقوقي فاجعه منا

انجمن علمي گروه حقوق با همكاري معاونت فرهنگي دانشكده برگزار مي كند:
 
بررسي ابعاد حقوقي فاجعه منا
با حضور اساتيد گروه حقوق دانشكده علوم اداري و اقتصاد
دوشنبه 27/7/94
ساعت 12الي 14
تالار صدر دانشكده علوم اداري و اقتصاد
تاریخ:
1394/07/18
تعداد بازدید:
47
منبع:
Powered by DorsaPortal