دفاعيه دكتري گروه اقتصاد

برگزاري جلسه دفاعيه آقاي بهنام ابراهيمي دانشجوي دوره دكتري علوم اقتصادي.

برگزاري جلسه دفاعيه آقاي بهنام ابراهيمي دانشجوي دوره دكتري علوم اقتصادي تحت عنوان : " توسعه الگوي نظري بحران هاي مالي در اثر اعمال اهرم مالي " به راهنمائي جناب آقاي دكتر محمد واعظ برزاني در روز چهارشنبه مورخ 22/7/1394 ساعت 11 نيمروز در تالار صدر دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1394/07/18
تعداد بازدید:
67
منبع:
Powered by DorsaPortal