دفاعيه خانم مهين رمازي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
دفاعيه گروه مديريت
دفاعيه خانم مهين رمازي دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت بازرگاني در روز دوشنيه مورخ 27/7/94 - ساعت 10 صبح- اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.
تاریخ:
1394/07/15
تعداد بازدید:
43
منبع:
Powered by DorsaPortal