دفاعيه خانم آرزو آقاجاني دانشجوي كارشناسي ارشدمديريت بازرگاني
دفاعيه گروه مديريت
دفاعيه خانم آرزو آقاجاني دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت بازرگاني در روز دوشنيه مورخ 27/7/94 - ساعت 30/11 صبح - اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.
تاریخ:
1394/07/15
تعداد بازدید:
40
منبع:
Powered by DorsaPortal