دفاعيه خانم زهرا قشقائي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
دفاعيه گروه مديريت
دفاعيه خانم زهرا قشقائي دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت بازرگاني در روز چهارشنيه مورخ 29/7/94 - ساعت 10 صبح- اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.
تاریخ:
1394/07/15
تعداد بازدید:
32
منبع:
Powered by DorsaPortal