دفاعيه خانم زهرا قشقائي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني

دفاعيه گروه مديريت

دفاعيه خانم زهرا قشقائي دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت بازرگاني در روز چهارشنيه مورخ 29/7/94 - ساعت 10 صبح- اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.

تاریخ:
1394/07/15
تعداد بازدید:
57
منبع:
Powered by DorsaPortal