دفاعيه خانم سحر كريمي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني

دفاعيه گروه مديريت

دفاعيه خانم سحر كريمي دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت بازرگاني در روز چهارشنبه مورخ 29/7/94 - ساعت 8صبح- اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.

تاریخ:
1394/07/15
تعداد بازدید:
89
منبع:
Powered by DorsaPortal