دفاع پايان نامه آذر مرادي به شماره دانشجويي 921911094008
دفاع پايان نامه آذر مرادي
دفاع پايان نامه آذر مرادي به شماره دانشجويي 921911094008 "تأثير رقابت بازار محصول بر مديريت سود واقعي و مديريت سود بر مبناي اقلام تعهدي "

دفاع پايان نامه آذر مرادي به شماره دانشجويي 921911094008 "تأثير رقابت بازار محصول بر مديريت سود واقعي و مديريت سود بر مبناي اقلام تعهدي   " در تاريخ 28/7/94 در ساعت 18-16

تاریخ:
1394/07/14
تعداد بازدید:
82
منبع:
Powered by DorsaPortal