دفاع پايان نامه آذر مرادي به شماره دانشجويي 921911094008

دفاع پايان نامه آذر مرادي

دفاع پايان نامه آذر مرادي به شماره دانشجويي 921911094008 "تأثير رقابت بازار محصول بر مديريت سود واقعي و مديريت سود بر مبناي اقلام تعهدي "

دفاع پايان نامه آذر مرادي به شماره دانشجويي 921911094008 "تأثير رقابت بازار محصول بر مديريت سود واقعي و مديريت سود بر مبناي اقلام تعهدي   " در تاريخ 28/7/94 در ساعت 18-16

تاریخ:
1394/07/14
تعداد بازدید:
103
منبع:
Powered by DorsaPortal