دفاع پايان نامه خانم مهنوش مشتاقيان به شماره دانشجوئي 910361401
دفاع پايان نامه خانم مهنوش مشتاقيان
دفاع پايان نامه خانم مهنوش مشتاقيان به شماره دانشجوئي 910361401:"حساسيت تأمين مالي خارجي نسبت به جريان هاي نقدي عملياتي با در نظر گرفتن محدوديت مالي"

دفاع پايان نامه خانم مهنوش مشتاقيان    به شماره دانشجوئي 910361401:"حساسيت تأمين مالي خارجي نسبت به جريان هاي نقدي عملياتي با در نظر گرفتن محدوديت مالي" در ساعت 30/11 در تاريخ 28/7/94

تاریخ:
1394/07/13
تعداد بازدید:
77
منبع:
Powered by DorsaPortal