دفاعيه خانم نجمه قندهاري دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت صنعتي

دفاعيه گروه مديريت

دفاعيه خانم نجمه قندهاري دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت صنعتي در روز دوشنيه مورخ 13/7/94 - ساعت 10 صبح- اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.

تاریخ:
1394/07/07
تعداد بازدید:
75
منبع:
Powered by DorsaPortal