دفاعيه خانم نجمه قندهاري دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت صنعتي
دفاعيه گروه مديريت
دفاعيه خانم نجمه قندهاري دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت صنعتي در روز دوشنيه مورخ 13/7/94 - ساعت 10 صبح- اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.
تاریخ:
1394/07/07
تعداد بازدید:
42
منبع:
Powered by DorsaPortal