دفاعيه خانم ريحانه نادري دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت بازرگاني
دفاعيه گروه مديريت
دفاعيه خانم ريحانه نادري دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت بازرگاني در روز دوشنيه مورخ 20/7/94 - ساعت 16 بعدازظهر- اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.
تاریخ:
1394/07/07
تعداد بازدید:
33
منبع:
Powered by DorsaPortal