دفاعيه خانم ريحانه نادري دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت بازرگاني

دفاعيه گروه مديريت

دفاعيه خانم ريحانه نادري دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت بازرگاني در روز دوشنيه مورخ 20/7/94 - ساعت 16 بعدازظهر- اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.

تاریخ:
1394/07/07
تعداد بازدید:
52
منبع:
Powered by DorsaPortal