دفاعيه خانم سعيده جوكار دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي
دفاعيه گروه مديريت
دفاعيه خانم سعيده جوكار دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت صنعتي در روز دوشنيه مورخ 20/7/94 - ساعت 14 بعدازظهر- اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.
تاریخ:
1394/07/07
تعداد بازدید:
39
منبع:
Powered by DorsaPortal