دفاعيه خانم آرزو آقاخاني - دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت
دفاعيه گروه مديريت
دفاعيه خانم آرزو آقاجاني دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت بازرگاني در روز دوشنيه مورخ 27/7/94 - ساعت 30/11- اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.
تاریخ:
1394/07/07
تعداد بازدید:
32
منبع:
Powered by DorsaPortal