دفاعيه خانم سپيده دادخواه دانشجوي كارشناسي ارشد گروه مديريت

دفاعيه گروه مديريت

دفاعيه خانم سپيده دادخواه دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت بازرگاني در روز دوشنيه مورخ 13/7/94 - ساعت 30/16- اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.

تاریخ:
1394/07/06
تعداد بازدید:
66
منبع:
Powered by DorsaPortal