دفاعيه خانم سپيده دادخواه دانشجوي كارشناسي ارشد گروه مديريت
دفاعيه گروه مديريت
دفاعيه خانم سپيده دادخواه دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت بازرگاني در روز دوشنيه مورخ 13/7/94 - ساعت 30/16- اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.
تاریخ:
1394/07/06
تعداد بازدید:
39
منبع:
Powered by DorsaPortal