دفاعيه آقاي مجيد جواهري دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت بازرگاني
دفاعيه گروه مديريت
دفاعيه آقاي مجيد جواهري دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت بازرگاني در روز سه شنبه مورخ 21/7/94 - ساعت 16 - اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.
تاریخ:
1394/07/06
تعداد بازدید:
48
منبع:
Powered by DorsaPortal