دفاعيه آقاي مجيد جواهري دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت بازرگاني

دفاعيه گروه مديريت

دفاعيه آقاي مجيد جواهري دانشجوي كارشناسي ارشد مديربت بازرگاني در روز سه شنبه مورخ 21/7/94 - ساعت 16 - اتاق سمينار دانشكده اقتصاد جديد برگزار مي گردد.

تاریخ:
1394/07/06
تعداد بازدید:
72
منبع:
Powered by DorsaPortal