دفاعيه گروه اقتصاد

برگزاري جلسه دفاعيه خانم نيره اعرابي جشوقاني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي.

 

برگزاري جلسه دفاعيه خانم نيره اعرابي جشوقاني دانشجوي دوره كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي تحت عنوان : « تحليل اثر سامانهاتوبوسهاي تندرو BRT بر توسعه شهري با تاكيد بر كيفيت زندگي (مطالعه موردي شهر اصفهان) » به راهنمائي آقاي دكتر نعمت اله اكبري در روز يكشنبه مورخ 12/7/1394 ساعت 1 بعدازظهر در سالن كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد ( طبقه سوم ).

 

تاریخ:
1394/07/05
تعداد بازدید:
127
منبع:
Powered by DorsaPortal