دفاعيه گروه اقتصاد

برگزاري جلسه دفاعيه آقاي علي اصغر حيدري زفره دانشجوي دوره كارشناسي ارشد علوم اقتصادي.

برگزاري جلسه دفاعيه آقاي علي اصغر حيدري زفره دانشجوي دوره كارشناسي ارشد علوم اقتصادي تحت عنوان : " بررسي تاثير آزادسازي تجاري، سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه انساني بر بهره وري كل عوامل توليد ايران و ... " به راهنمائي آقاي دكتر كريم آذربايجاني در روز شنبه مورخ 4/7/1394 ساعت 12 ظهر در سالن كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد ( طبقه سوم ).

تاریخ:
1394/07/01
تعداد بازدید:
91
منبع:
Powered by DorsaPortal