دفاع مريم دادگر به شماره دانشجويي 911361402

دفاع مريم دادگر

دفاع مريم دادگر به شماره دانشجويي 911361402 با عنوان نظام راهبري شركتي بر مديريت سود، تصميم هاي سرمايه گذاري و عملكرد

دفاع مريم دادگر به شماره دانشجويي 911361402 با عنوان نظام راهبري شركتي بر مديريت سود، تصميم هاي سرمايه گذاري و عملكرد  در تاريخ 20/7/94 در ساعت 30/11

تاریخ:
1394/07/01
تعداد بازدید:
98
منبع:
Powered by DorsaPortal