دفاع شهاب اكبري به شماره دانشجوئي 911358401

دفاع شهاب اكبري

دفاع شهاب اكبري به شماره دانشجوئي 911358401 باعنوان « تأثير نقش سرمايه فكري بر معيارهاي عملكرد شركت»

دفاع شهاب اكبري به شماره دانشجوئي 911358401 باعنوان « تأثير نقش سرمايه فكري بر معيارهاي عملكرد شركت» در تاريخ 12/7/94 در ساعت 30/11

تاریخ:
1394/07/01
تعداد بازدید:
102
منبع:
Powered by DorsaPortal