دفاعيه خانم مائده اميني - دانشجوي كارشناسي ارشد گروه مديريت

دفاعيه گروه مديريت

دفاعيه خانم مائده اميني دانشجوي كارنشاسي ارشد گروه مديريت- روز چهارشنبه مورخ 8/7/94 ساعت 30/14بعداز ظهر- دانشكده اقتصاد جديد

تاریخ:
1394/06/25
تعداد بازدید:
57
منبع:
Powered by DorsaPortal