دفاعيه گروه اقتصاد

برگزاري جلسه دفاعيه خانم الهه كاظم زاده دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي.

برگزاري جلسه دفاعيه خانم الهه كاظم زاده دانشجوي دوره كارشناسي ارشد علوم اقتصادي تحت عنوان : " بررسي سهم منابع مختلف در تامين مالي نظام سلامت " به راهنمائي آقايان دكتر هادي اميري و دكتر مصطفي عمادزاده در روز دو شنبه مورخ 30/6/1394 ساعت 3  بعدازظهر در سالن كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد ( طبقه سوم ).

تاریخ:
1394/06/25
تعداد بازدید:
72
منبع:
Powered by DorsaPortal