دفاعيه گروه اقتصاد

برگزاري جلسه دفاعيه خانم زهره ميرجابري دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي.

برگزاري جلسه دفاعيه خانم زهره ميرجابري دانشجوي دوره كارشناسي ارشد علوم اقتصادي تحت عنوان : " ارزيابي تاثير ريسك هاي سياسي و بازرگاني بر صادرات غيرنفتي ايران به عمده ترين كشورهاي هدف صادرات " به راهنمائي جناب آقاي دكتر احمد گوگردچيان در روز دوشنبه مورخ 30/6/1394 ساعت 12 ظهر در سالن كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد ( طبقه سوم ).
تاریخ:
1394/06/25
تعداد بازدید:
108
منبع:
Powered by DorsaPortal