دفاعيه رساله دكتري علوم سياسي

موضوع رساله " نقش طبقه متوسط جديد در انقلاب 2011 مصر" به راهنمايي آقايان دكتر حسين مسعودنيا و دكتر حسين هرسيج زمان دفاع: سه شنبه 24/6/94 ساعت 14 - تالار صدر

موضوع رساله " نقش طبقه متوسط جديد در انقلاب 2011 مصر
به راهنمايي آقايان دكتر  حسين مسعودنيا و دكتر حسين هرسيج
 زمان دفاع: سه شنبه 24/6/94 ساعت 14 - تالار صدر
تاریخ:
1394/06/23
تعداد بازدید:
67
منبع:
Powered by DorsaPortal