.

دفاعيه رساله دكتري علوم سياسي

موضوع رساله"تبيين كاركرد نهاد ولايت فقيه در انسجام ملي جمهوري اسلامي ايران در عصر جهاني شدن" زمان دفاع: سه شنبه 24/6/94 تالار صدر

موضوع رساله"تبيين كاركرد نهاد ولايت فقيه در انسجام ملي جمهوري اسلامي ايران در عصر جهاني شدن"
به راهنمايي آقايان دكتر امير مسعود شهرام نيا و دكتر علي علي حسيني
 و مشاوره دكتر حسين مسعودنيا
زمان دفاع: سه شنبه 24/6/94 ساعت 10 تالار صدر 
تاریخ:
1394/06/23
تعداد بازدید:
49
منبع:
Powered by DorsaPortal