دفاع محمد زماني بختياروند به شماره 911361405

دفاع محمد زماني بختياروند

دفاع محمد زماني بختياروند به شماره 911361405 با عنوان " تأثير توانايي مديريتي بر اجتناب مالياتي"

دفاع محمد زماني بختياروند به شماره 911361405 با عنوان " تأثير توانايي مديريتي بر اجتناب مالياتي" مورخ 7/7/94 ساعت 14-12

تاریخ:
1394/06/23
تعداد بازدید:
234
منبع:
Powered by DorsaPortal