دفاعيه دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي گروه مديريت
دفاعيه گروه مديريت
دفاعيه خانم مريم دژ طاهريان دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي گروه مديريت روز دوشنبه 23/6/94 ساعت 12 ظهر در محل اتاق كنفرانس دانشكده برگزار خواهدشد.
تاریخ:
1394/06/18
تعداد بازدید:
33
منبع:
Powered by DorsaPortal