دفاعيه دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي گروه مديريت

دفاعيه گروه مديريت

دفاعيه خانم مريم دژ طاهريان دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي گروه مديريت روز دوشنبه 23/6/94 ساعت 12 ظهر در محل اتاق كنفرانس دانشكده برگزار خواهدشد.

تاریخ:
1394/06/18
تعداد بازدید:
58
منبع:
Powered by DorsaPortal