دفاع پايان نامه مريم حمود

دفاع پايان نامه مريم حمود

دفاع پايان نامه مريم حمود با عنوان "تهديدات امنيتي در سيستم هاي اطلاعات رايانه اي حسابداري (مورد مطالعه بانك هاي دولتي عامل در سوريه"

دفاع پايان نامه مريم حمود با عنوان "تهديدات امنيتي در
سيستم هاي اطلاعات رايانه اي حسابداري (مورد مطالعه بانك هاي دولتي عامل در سوريه" در تاريخ 15/6/94

تاریخ:
1394/05/31
تعداد بازدید:
133
منبع:
Powered by DorsaPortal