دفاع علي صادقي به شماره دانشجوئي 910361402

دفاع علي صادقي

دفاع علي صادقي به شماره دانشجوئي 910361402 با عنوان « تأثير توان قيمت گذاري بازار محصول بر مديريت سود» در تاريخ 11/12/93 در ساعت 30/8

دفاع علي صادقي به شماره دانشجوئي 910361402 با عنوان « تأثير توان قيمت گذاري بازار محصول بر مديريت سود» در تاريخ 11/12/93 در ساعت 30/8

تاریخ:
1393/12/09
تعداد بازدید:
131
منبع:
Powered by DorsaPortal