دفاع سيد مهدي موسوي به شماره 901361405

دفاع سيد مهدي موسوي

دفاع سيد مهدي موسوي به شماره 901361405 با عنوان : تحليل مقايسه ايي تأثير تفكيك و عدم تفكيك سود به اقلام تعهدي خبري ، غير جاري و جريان وجه نقد به ارزش بازار سهام شركتها در مورخ 28/11/93 ساعت 30/8

دفاع سيد مهدي موسوي به شماره 901361405 با عنوان : تحليل مقايسه ايي تأثير تفكيك و عدم تفكيك سود به اقلام تعهدي خبري ، غير جاري و جريان وجه نقد به ارزش بازار سهام شركتها در مورخ 28/11/93 ساعت 30/8

تاریخ:
1393/11/18
تعداد بازدید:
138
منبع:
Powered by DorsaPortal