دفاع قاسم پيمان زاد به شماره دانشجويي911361411

دفاع قاسم پيمان زاد

دفاع قاسم پيمان زاد به شماره دانشجويي911361411در تاريخ 12/7/93 در ساعت 12

دفاع قاسم پيمان زاد به شماره دانشجويي911361411در تاريخ 12/7/93 در ساعت 12 با عنوان :تأثير قابليت مقايسه صورتهاي مالي بر ضريب واكنش سودهاي آتي و همزماني قيمت سهام

تاریخ:
1393/07/06
تعداد بازدید:
101
منبع:
Powered by DorsaPortal