دفاع مجيد هاشمي به شماره 911361413

دفاع مجيد هاشمي

دفاع مجيد هاشمي به شماره 911361413 با عنوان نقش كيفيت گزارشگري مالي بر كاهش اثر سياست هاي تقسيم بر تصميم هاي سرمايه گذاري

دفاع مجيد هاشمي به شماره 911361413 با عنوان : نقش كيفيت گزارشگري مالي و كاهش اثر سياست هاي تقسيم بر تصميم هاي سرمايه گذاري  در ساعت 12-10 در تاريخ 18/6/93

تاریخ:
1393/06/10
تعداد بازدید:
70
منبع:
Powered by DorsaPortal