جلسه دفاع از رساله خانم ساغر ملك فرنود - كارشناسي ارشد روابط بين الملل

دفاعيه

جلسه دفاعيه خانم ساغر ملك فرنود دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل تحت عنوان "بحران آب در آسياي مركزي پس از فروپاشي شوروي " به راهنمايي دكتر وثوقي و مشاوره دكتر مومني روز دوشنبه مورخ 30/4/1393 ساعت 10صبح در محل اتاق شوراي آزادگان برگزار مي گردد.

تاریخ:
1393/04/15
تعداد بازدید:
178
منبع:
Powered by DorsaPortal