مصاحبه آزمون دكتراي سال 93 گروه مديريت

مصاحبه آزمون دكتراي سال 93 گروه مديريت

دستور العمل مصاحبه آزمون دكتراي سال 93 گروه مديريت

به اطلاع كليه پذيرفته شدگان در رشته مديريت بازرگاني (كد رشته 2118) در كليه گرايشها شامل روزانه، شبانه و پرديس خودگردان مي رساند مدرك و مستندات شامل مقالات (تصوير صفحه اول و دوم و آخر)، كتب (تصوير روي جلد، شناسنامه كتاب و فهرست مطالب)، طرح تحقيقاتي (تصوير برابر اصل شده)، پايان نامه ارشد (تصوير صفحه امضاي داوران)، موضوع پيشنهادي رساله دكتري، دوره هاي آموزشي گذرانده (تصوير برابر اصل شده)، سوابق تدريس (تصوير برابر اصل شده)، توصيه نامه و رزومه كامل خود را در قالب يك پرونده همراه با تكميل فرم ارائه شده تهيه و از تاريخ 5/3/93 الي 20/3/93 به آدرس اصفهان - دانشگاه اصفهان- دانشكده علوم اداري و اقتصاد – گروه مديريت از طريق پست پيشتاز ارسال و يا بطور حضوري تحويل نمايند. فرم مذكور را از اينجا دريافت نماييد. داوطلبان لازم است رأس ساعت 8 صب‌ح روز دوشنبه مورخ 26/03/1393 در گروه حضور داشته باشند.


تاریخ:
1393/03/04
تعداد بازدید:
322
منبع:
Powered by DorsaPortal