جلسه دفاع از رساله آقاي مجيد رفيعي - دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل

دفاعيه

به اطلاع مي رساند جلسه دفاعيه آقاي مجيد رفيعي دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل تحت عنوان "تبيين روابط استراتژيك آمريكا و شوراي همكاري خليج فارس پس از اشغال كويت (2013-1990) براساس رويكرد رئاليسم تهاجمي " روز دوشنبه مورخ 19/12/1392 ساعت 12 در اتاق شوراي آزادگان  به راهنمايي  دكتر جالينوسي و مشاوره دكتر يزداني برگزار مي گردد.

تاریخ:
1392/12/18
تعداد بازدید:
106
منبع:
Powered by DorsaPortal