دفاعيه دانشجوي دكترا

دفاعيه آقاي باقر عسگر نژاد دانشجوي دكتراي مديريت

آقاي باقر عسگر نژاد دانشجوي دكتراي مديريت روز دوشنبه 19/12/92 ساعت 10 صبح از پايان نامه خود دفاع مي كند
استاد راهنما : دكتر صنايعي - دكتر فتحي
 
استاد مشاور : دكتر كاظمي
 
  عنوان: طراحي الگوي تاثير بازاريابي بر عملكرد كسب و كار با رويكرد فرا تحليل
تاریخ:
1392/12/05
تعداد بازدید:
170
منبع:
Powered by DorsaPortal