جلسه دفاع از رساله خانم فهيمه قائمي - دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي

دفاعيه


به اطلاع مي رساند جلسه دفاع از رساله خانم فهيمه قائمي دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي تحت عنوان
"تبيين مباني نظري حداكثر دخالت سياست در تربيت " روز سه شنبه مورخ 29/11/1392 ساعت 13-30/11 در اتاق 15-711  به راهنمايي دكتر علي حسيني و مشاوره دكتر شهرام نيا برگزار مي گردد.
تاریخ:
1392/11/26
تعداد بازدید:
154
منبع:
Powered by DorsaPortal