جلسه دفاع از رساله آقاي علي اصغر رهامي- دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي

دفاعيه

 

به اطلاع مي رساند جلسه دفاعيه آقاي علي اصغر رهامي دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي تحت عنوان "مواجهه ج.ا.ا با جنگ نرم؛ چالشها و راهكارها " روز شنبه مورخ 26/11/1392 ساعت 16-14 بعدازظهر به راهنمايي دكتر امام جمعه زاده و مشاوره دكتر علي حسيني در اتاق شوراي آزادگان برگزار مي گردد.

تاریخ:
1392/11/20
تعداد بازدید:
115
منبع:
Powered by DorsaPortal